پرفراژ سوزنی

دستگاه پرفراژ سوزنی ساخت انگلیس فقط نیاز به تعویض سوزن دارد
آگهی دهنده : ali ونوت
شماره تماس آگهی دهنده : 09361412083
ایمیل آگهی دهنده : ali.shr.110@gmail.com