چیست؟(NCR)کاغذ کاربن لس

دوشنبه 30 تیر 1399 6339 بازدید کننده گروه آخرین اخبار

کاغذ NCR  (کاربن لس)  چیست ؟ 

کاغذ کاربن لس یا همان NCR به خود کپی نیز معروف است. این نوع کاغذ به کاربن نیازی ندارد و همچنین نسخه دوم و نیز سوم اسناد و فاکتور ها به آسانی و بدون دردسر با استفاده از این کاغذ آماده می شود. می توان گفت کاغذ خود کپی، کار همان کاغذ کاربن دار را انجام می دهد اما با این تفاوت که قطعا هیچ نوع کاربنی را مشاهده نمی کنید و هرگز دستتان کثیف نمی شود. در نتیجه در مصرف کاغذ هایی که صرف تولید کاغذ کاربن می شوند، صرفه جویی می شود و همچنین موجب قطع کمتر درختان می گردد. این نوع کاغذ به عنوان جایگزینی برای کاغذ های کربنی ساخته شده که گاهی اوقات با کاغذ کاربنی اشتباه گرفته می شود در واقع کاغذ کاربن لس شامل ورق هایی هستند که با میکروکپسول ها و خمیر (Clay) کتد شده اند.

کاغذ کاربن لس در سایز A4 با دستگاه کپی پرینتر(ریکو ریسو) و درسایز های بزرگ تر با دستگاه های افست و کپی پرینترقابل چاپ می باشد.

 

كاغذ كاربن لس چگونه كار ميكنيد؟

نکنه قابل توجه در مورد این کاغذ این است که برای کپی دهی باید تمامی نسخه ها از جنس کاربن لس باشد و هم چنین ترتیب رنگ رعایت شود.به این گونه که رنگ سفید نسخه اول، رنگ سبز-آبی-صورتی نسخه وسط و از رنگ زرد به عنوان نسخه آخر استفاده میشود. همچنین لازم به ذکر است که قبل از چاپ باید جهت رویه کاغذ مشخص شود.

اين صفحات در اصل به كپسولهاي ميكروسكپي آغشته شده اند كه تركيب آنها موجب ايجاد رنگ و انعكاس رنگ بر روي صفحه زيرين ميگردد.
طرز كار اين نوع كاغذها بدين صورت است كه وقتي هر نوع فشار مكانيكي مثل فشار تاشي بر اثر نوشتن يا تايپ كردن بر روي اين كاغذها وارد ميشود كپسولهاي رنگي قسمت صفحه رو ، كه قسمت زيرين آن داراي يك لايه روكش از كپسولهاي رنگي مذكور ميباشد آزاد شده و با كپسولهاي صفحه زير كه قسمت روي آن آغشته شده است تركيب شده و يكي از آنان ديگري را تقويت كرده و رنگ مشكي يا آبي را (با توجه به نوع كپسولها) منعكس مينمايند و كاغذ به اين رنگ آغشته ميگردد صفحات مياني كاغذهاي بيش از 2 نسخه هم روي آنها و هم پشت آنها به اين كپسولها آغشته ميگردد و به علت 2 بار آغشته شدن است كه گرماژ يا وزن كاغذهاي مياني سبكتر از كاغذهاي اول و آخر ميباشد.
هر سطح اين كاغذها پوشيده شده از ميليونها كپسول ميكروسكپي ميباشد كه كاملا خشك شده است .
در اصل محلولي از كپسولهاي رنگي بي رنگ (در ظاهر) و روغن مخصوص ميباشد كه تماما بوسيله كپسولهاي پلاسنيك مانندي پوشيده شده اند كه در اثر فشار شكسته ميشوند
تصوير مجاور كپسولهاي مذكور را بر روي يك تار موي انسان نشان ميدهد تا بهتر متوجه ميزان ريز بودن اين كپسولها شويد.


چیست؟(NCR)کاغذ کاربن لستدارکات چاپ شیراز7/20/2020کاغذ NCR  (کاربن لس)  چیست ؟ کاغذ کاربن لس یا همان NCR به خود کپی نیز معروف است.... کاغذ NCR  (کاربن لس)  چیست ؟ کاغذ کاربن لس یا همان NCR به خود کپی نیز معروف است. این نوع کاغذ به کاربن نیازی ندارد و همچنین نسخه دوم و نیز سوم اسناد و فاکتور ها به آسانی و بدون دردسر با استفاده از این کاغذ آماده می شود. می توان گفت کاغذ خود کپی، کار همان کاغذ کاربن دار را انجام می دهد اما با این تفاوت که قطعا هیچ نوع کاربنی را مشاهده نمی کنید و هرگز دستتان کثیف نمی شود. در نتیجه در مصرف کاغذ هایی که صرف تولید کاغذ کاربن می شوند، صرفه جویی می شود و همچنین موجب قطع کمتر درختان می گردد. این نوع کاغذ به عنوان جایگزینی برای کاغذ های کربنی ساخته شده که گاهی اوقات با کاغذ کاربنی اشتباه گرفته می شود در واقع کاغذ کاربن لس شامل ورق هایی هستند که با میکروکپسول ها و خمیر (Clay) کتد شده اند.کاغذ کاربن لس در سایز A4 با دستگاه کپی پرینتر(ریکو ریسو) و درسایز های بزرگ تر با دستگاه های افست و کپی پرینترقابل چاپ می باشد. كاغذ كاربن لس چگونه كار ميكنيد؟نکنه قابل توجه در مورد این کاغذ این است که برای کپی دهی باید تمامی نسخه ها از جنس کاربن لس باشد و هم چنین ترتیب رنگ رعایت شود.به این گونه که رنگ سفید نسخه اول، رنگ سبز-آبی-صورتی نسخه وسط و از رنگ زرد به عنوان نسخه آخر استفاده میشود. همچنین لازم به ذکر است که قبل از چاپ باید جهت رویه کاغذ مشخص شود.اين صفحات در اصل به كپسولهاي ميكروسكپي آغشته شده اند كه تركيب آنها موجب ايجاد رنگ و انعكاس رنگ بر روي صفحه زيرين ميگردد.طرز كار اين نوع كاغذها بدين صورت است كه وقتي هر نوع فشار مكانيكي مثل فشار تاشي بر اثر نوشتن يا تايپ كردن بر روي اين كاغذها وارد ميشود كپسولهاي رنگي قسمت صفحه رو ، كه قسمت زيرين آن داراي يك لايه روكش از كپسولهاي رنگي مذكور ميباشد آزاد شده و با كپسولهاي صفحه زير كه قسمت روي آن آغشته شده است تركيب شده و يكي از آنان ديگري را تقويت كرده و رنگ مشكي يا آبي را (با توجه به نوع كپسولها) منعكس مينمايند و كاغذ به اين رنگ آغشته ميگردد صفحات مياني كاغذهاي بيش از 2 نسخه هم روي آنها و هم پشت آنها به اين كپسولها آغشته ميگردد و به علت 2 بار آغشته شدن است كه گرماژ يا وزن كاغذهاي مياني سبكتر از كاغذهاي اول و آخر ميباشد.هر سطح اين كاغذها پوشيده شده از ميليونها كپسول ميكروسكپي ميباشد كه كاملا خشك شده است .در اصل محلولي از كپسولهاي رنگي بي رنگ (در ظاهر) و روغن مخصوص ميباشد كه تماما بوسيله كپسولهاي پلاسنيك مانندي پوشيده شده اند كه در اثر فشار شكسته ميشوندتصوير مجاور كپسولهاي مذكور را بر روي يك تار موي انسان نشان ميدهد تا بهتر متوجه ميزان ريز بودن اين كپسولها شويد.5.0